DFIZHT Festim Halili në një takim me Zëvendës-Ambasadorin e Mbretërisë së Spanjës në vend, Ernesto Herredero del Campo

Fokusi kryesor i takimit ishte vazhdimi i bashkëpunimit të suksesshëm dhe marrëdhënieve miqësore mes Spanjës dhe Maqedonisë së Veriut, me përkushtim të veçantë për rritjen e bashkëpunimit në fushën e shkencës, teknologjisë dhe kulturës.

U shqyrtuan mundësitë për projekte të përbashkëta dhe bashkëpunim midis kompanive dhe palëve të interesuara – faktorët ndikues të ekosistemit start-up nga Spanja dhe Maqedonia e Veriut, përmes lidhjes së sektorit privat dhe akademisë.

Është e rëndësishme të përmendet investimi në drejtim të programeve të përbashkëta për të rinjtë e vendit tonë dhe Spanjës, për themelimin e kompanive start-up dhe bashkëpunimin e ndërsjelltë, si dhe promovimin e Spanjës si destinacion për studime master dhe doktoraturë të studentëve nga këtu.