DFIZHT Festim Halili në një panel diskutimi "Mbrojtja e privatësisë në një botë të drejtuar nga inteligjenca artificiale"

Në kuadër të konferencës “Transformimi Digjital për Qytetarët”, u mbajt panel diskutimi “Mbrojtja e privatësisë në një botë të drejtuar nga inteligjenca artificiale”, në të cilën DFIZHT Festim Halili mbajti fjalimin e tij.

Inteligjenca artificiale është hapi tjetër i pashmangshëm në revolucionin digjital dhe përfaqëson një mundësi dhe potencial të madh për vendet e vogla dhe veçanërisht për ndërmarrjet e vogla – startup-et. Fakti është se numri i startup-eve që zhvillojnë inteligjencën artificiale në produktet e tyre në vendin tonë është dukshëm i vogël në krahasim me numrin në nivel global, por nuk ka dyshim se kjo industri ka një potencial të madh zhvillimi në vendin tonë, i cili duhet të inkurajohet nëpërmjet krijimit të kushteve për zhvillimin e tyre.

“Si fillim i përkushtimit tonë për të mbështetur këtë sektor të rëndësishëm, FIZHT ka nisur një iniciativë për krijimin e Strategjisë së parë Kombëtare për Inteligjencën Artificiale, e cila do të inkurajojë investimet në inteligjencën artificiale nga ndërmarrjet startup. FIZHT shpalli edhe thirrjen e parë publike për një asistent digjital të bazuar në inteligjencën artificiale, e cila rezultoi me projektin “ADA” të ndërmarrjes Kodvell, i dizajnuar për nevojat e programeve të ndihmës shtetërore, për të cilin së shpejti do të kemi një promovim.

Në portofolin e FIZHT deri më tani kemi mbështetur nëntë ndërmarrje në fushën e inteligjencës artificiale, në të cilat FIZHT ka investuar mbi 750 mijë euro. Jemi krenarë për këto ndërmarrje që punojnë me sukses në fushën e inteligjencës artificiale dhe çdo ditë tregojnë se në Maqedoni ka vend dhe kushte për zhvillimin e tregimeve të suksesshme sipërmarrëse” tha Halili.