Certifikata e Kontrollit - Softuer për kontrollin e prodhimit të fabrikës të produkteve të ndërtimit

Ndani me ne disa informacione në lidhje me kompaninë tuaj … Kur u krijua, biznesi kryesor, klientët aktualë, etj … Ose nëse është krijuar rishtas, cila është struktura dhe nga kush është themeluar?

CONTROL CERT është një organ i autorizuar për certifikimin e produkteve, proceseve dhe shërbimeve nga Ministria e Ekonomisë dhe i akredituar nga Instituti i Akreditimit me fokus kryesor në certifikimin e produkteve të ndërtimit në përputhje me Ligjin për Produktet e Ndërtimit. Përveç certifikimit të produkteve të ndërtimit , CONTROL CERT dhe certifikimi i sistemeve të menaxhimit si ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 50001, ISO 22000 dhe ISO 13485. Përveç shërbimeve të certifikimit, CONTROL CERT zbaton edhe GDPR (Mbrojtja e të Dhënave Personale).

CONTROL CERT u themelua më 7.12.2017 nga Daniel Trajkovi i cili është edhe menaxher i kompanisë. Isshtë akredituar për certifikimin e produkteve, proceseve dhe shërbimeve më 22.08.2018, duke filluar kështu të kryejë aktivitetin e saj kryesor. Struktura e CONTROL CERT përbëhet nga një drejtor, menaxher certifikimi, menaxher certifikimi, një ekip vlerësuesish dhe një komision për mbrojtjen e paanshmërisë. Për sa i përket produkteve të ndërtimit, ne bashkëpunojmë me laboratorë të autorizuar dhe të akredituar, ndërsa për shërbime të tjera bashkëpunojmë me sukses me organet e certifikimit nga Serbia, Kroacia dhe Turqia. Për momentin CONTROL CERT ka më shumë se 50 klientë.

Mund të na tregoni më shumë për projektin për të cilin keni marrë financime nga FIZHT? Për çfarë saktësisht bëhet fjalë për projektin?

Softueri për kontrollin e prodhimit të fabrikës së produkteve të ndërtimit do të jetë një zgjidhje e bazuar në internet dhe do të jetë një grup procesesh përmes të cilave kryhet monitorimi dhe analiza e prodhimit të fabrikës së betonit dhe agregateve. Përdoruesi do të ketë qasje në të gjitha proceset, procedurat, udhëzimet e punës, format dhe regjistrimet që janë normative sipas standardit të përdorur nga prodhuesi.

Një nga avantazhet kryesore të softuerit është përpunimi automatik i rezultateve të testeve të kryera të produktit, sipas të cilave ai përgatit raporte të hollësishme, ditore, mujore dhe vjetore që prodhuesit pa softuer duhet të përgatisin me dorë, për shkak të të cilave humbin kohë, financa dhe burimet.

Softueri do të paralajmërojë përdoruesin për çdo ndryshim kritik në cilësinë e produkteve dhe përputhjen e tyre me standardet sipas të cilave ato janë të certifikuara, por gjithashtu do të shërbejë si një udhëzues hap pas hapi në sistemin e kontrollit të prodhimit të fabrikës që do të çojë në përputhje maksimale të produktit me standardin përkatës.

Sa gjatë dhe në çfarë mase po zhvillohet? Kur më së shpejti mund të presim MVP (produkt minimal i zbatueshëm) nga produkti i disponueshëm për publikun?

Koha e parashikuar për realizimin e projektit është 12 muaj. Në tremujorin e katërt, programi do të testohet dhe do të jetë i disponueshëm për publikun.

Sa do t’ju ndihmojë financimi shtesë nga FIZHT? Në cilat pjesë të projektit financat e Fondit do t’ju ndihmojnë më saktë?

Sa i përket ndihmës financiare nga FIZHT, ajo do të ketë për qëllim kryesisht ekspertët në fushën e produkteve të ndërtimit dhe standardizimit si dhe zhvilluesit të cilët do të përfshihen në zbatimin e softuerit. Duhet të përmendim se pa ndihmën financiare nga FIZHT, mundësitë për realizimin e projektit do të reduktoheshin në minimum.

A është produkti / shërbimi që planifikoni të zhvilloni për tregun vendas apo ndërkombëtar? Cili është grupi juaj kryesor i synuar?

Kontrolli i Prodhimit Smart (SPC) do të jetë i dedikuar kryesisht për tregun vendas për prodhuesit e produkteve të ndërtimit si dhe laboratorët për testimin e materialeve të ndërtimit, më saktësisht në 2 vitet e para, dhe pasi modifikimet gjuhësore do të jenë në dispozicion për shitje në Serbi dhe Kroaci përmes partnerë në CONTROL CENTER. Qëllimi përfundimtar i produktit është të jetë i pranishëm në tregun e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.