Регулатива

АКЦИСКИ ПЛАН – СТРАТЕГИЈА ЗА ИНОВАЦИИ
ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА -КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТРАНСФЕР НА ТЕХНОЛОГИИ
ПРАВИЛНИК ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА -ТЕХНОЛОШКА ЕКСТЕНЗИЈА
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
ПРАВИЛНИК ЗА ЗАШТИТЕНО ВНАТРЕШНО ПРИЈАВУВАЊЕ

Согласно со член 2 став (1) и член 3 од Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, за овластено лице за прием на пријави доставени заради заштитено внатрешно пријавување во Фондот за иновации и технолошки развој на Република Македонија.

Овластено лице за прием на пријави: Ирена Ѓоргиевска – раководител на одделение за спроведување на програми

  • Електронска пошта  irena.gjorgievska@fitr.mk
  • Контакт телефон 072/314637
  • Поштенска адреса ГТЦ локал 6 Д.Е 220, Скопје
КОДЕКС ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ