Регулатива

ЗАКОН ЗА ИНОВАЦИСКАТА ДЕЈНОСТ
Закон за иновациска дејност
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФИТР ЗА 2019 ГОДИНА
Годишен план за работа на ФИТР 2019
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ФИТР ЗА 2017 ГОДИНА
Годишна програма за работа на ФИТР – 2017
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ СКОПЈЕ
план за јавни набавки 2017 год
 
БУЏЕТ 2017
Буџет за 2017
 
ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА ПОДДРШКА НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 05.10.2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ФИТР- 2016
Годишен извештај за работата на ФИТР- 2016
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА ФИТР 2015 Годишен-извештај-за-работата-на-ФИТР-2015
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ФИТР- 2014
Годишен извештај за работата на ФИТР- 2014
ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Правилник за систематизација на работните места во Фондот за иновации и технолошки развој
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Правилник за организација на Фонд за иновации и технолошки развој
Пристап до податоци од јавен карактер
Слободен пристап до податоци од јавен карактер