Magix.AI – Персонален асистент за финансиски организации

Споделете со нас неколку информации за вашата компанија… Кога е основана, примарна дејност, тековни клиенти или сл… или ако е ново основана, која е структурата и од кого е основана?

Magix.AI е брзорастечка IT компанија со главен фокус се производи и сервиси во областа на вештачка интелегенција и машинско учење. Официјално компанијата е формирана во Скопје, 2018. Тимот на Magix.AI се состои од софтвер инженери, истржувачи, бизнис аналитичари, иженери за проверка на квалитет, како и UX/UI дизајнери. Дополнително, тимот е во постојана соработка со консултанти од академската заедница, кои имаат докажана екпертиза и докторати во полето на вештачката интелегенција (AI), машинско учење (ML), процесирање на природни јазици (NPL), Big Data и Machine Vision.  

Портфолиото на компанијата се состои од повеќе сервисно ориентирани проекти поврзани со машинско учење (ML) и процесирање на природни јазици (NPL), изработени за клиенти од Канада (CogniTrek Corp.), Италија (NRGsys), Шведска (Viking Analitics AG) и Естонија (Holon Technologies).   

Дали може да ни кажете нешто повеќе за проектот за кој добивте финансии од ФИТР? За каков точно проект станува збор?

Последнава година одлучивме да понудиме решенија и на регионалниот пазар, тоа се алатката за анализа на берзанско тргување и Персоналниот асистент за финансиски организации (Chatbot), за кој аплициравме во ФИТР и добивме финансирање во рамките на повикот Стартапувај 2.  

Станува збор за интегрирано решение кое обезбедува пишана комуникација на македонски јазик со клиентите преку:    – веб страна,
– Facebook Messenger,
– мобилна апликација
– или било која друга платфрома за комуникација (Skype, Slack или Viber).Решението има неколку нивоа на интеграција, при што основното користи јавни податоци од веб страната на клиентот за да ги претстави производите и услугите во конверзација со клиентите. Најсофитицираната интеграција овозможува поврзување на асистентот со е-банкарството на банките, при што клиентот ќе може да комнуицира за податоци специфични за неговиот профил и продукти кои ги користи (сметки, кредити, депозити, картици). Ова вклучува поставување прашања во врска со минати трансакции, пресметка на ажурири на амортизациони планови и слично.

Колку време и до кој степен е во развој? Кога најрано би можеле да очекуваме MVP (minimum viable product) од продуктот достапен за јавноста?

Продуктот веќе е развиен во првична фаза и може да се тестира како MVP. Во моментов работиме на подлабок развој и имплементирање на пософистицирани алгоритми од Машинско учење и Data Science. Демото веќе е достапно и може да се проба на нашата веб страна https://magix.ai/magix-chatbot/.

Колку ќе ви помогнат дополнителните финансии од страна на ФИТР? Во кои делови од проектот поточно ќе ви помогнат финансиите од Фондот?

Со финанисиите од ФИТР ќе успееме да го доведеме продуктот да биде спремен за продажба и имплементација кај клиентите. Така што освен доразвивање на виртуелниот асистент ние ќе се обидеме да постигнеме и комерцијализација во текот на нареднава година.

Дали производот/услугата што го планирате да го развиете е за домашен или интернационален пазар? Која е вашата примарна целна група?

Во моментов виртуелниот асистент го развиваме на македонски јазик и кирилица, бидејќи сметаме дека токму овој тип на асистенти не се достапни, и тоа е дел од нашиот бизнис план – да се експлатираат пазари кој имаат потреба од не-англиски виртуелни асистенти. Ваквата стратешка одлука се должи на тоа што многу јазици кои не се застапени како англискиот, немаат доволно решенија за вакви понапредни апликации.Главна целна група се компаниите од финансискиот сектор (банки, осигуретелни, лизинг или факторинг компании), но со некои модификации ќе може да има примена и за поширока употреба. Во перспектива планираме проширување за употреба во контакт центри, корисничка поддршка и техничка поддршка. Ова вклучува автоматизација на одговорите на корисничките центри каде клиентите често се соочуваат со слични проблеми, па така техничката подршка би се автоматизирала до одреден степен и би се овозможила нејзина достапност на повеќе канали.