НАЈАВА за објава на Јавен повик за доделување финансиски средства преку Иновациски ваучери

Врз основа на член 11 од Правилникот за доделување финансиски средсва преку Иновациски ваучери бр.01-741/5 од 25.02.2020 година, Фондот за иновации и технолошки развој најавува дека на 01.10.2020 година ќе објави Јавен повик за доделување финасиски средства преку иновациски ваучери.

Најава за Јавен повик за доделување на финансиски средства преку Иновациски ваучери (11.09.2020)