ФИТР и УНДП ќе работат на зајакнување на иновации во јавниот сектор

Фондот за иновации и технолошки развој и Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП) потпишаа меморандум за соработка со кој преку заеднички активности ќе се работи на засилување на иновациските дејности и воведување иновативни процеси во јавниот сектор, поддршка за раст на малите и средни претпријатија, промоција на истражување и ефективни модели на управување, како и зголемување на соработката меѓу јавниот, приватниот и невладиниот сектор.

Меморандумот го потпишаа директорот на ФИТР Јован Деспотовски и Нарине Сахакиан, постојан претставник на Програмата за развој на Обединетите Нации.  Деспотовски нагласи дека потпишувањето на меморандумот е официјализирање и продлабочување на веќе успешната соработка меѓу двете институции во насока на унапредување на животниот стандард на граѓаните на нашата земја.

„УНДП е нашиот седми респектабилен меѓународен партнер со кој ја официјализираме соработката во овие две години. Заедно со нас во нашата мисија се и Светската банка, УНИЦЕФ, Швајцарската и амбасадата на Велика Британија, државата Израел и УСАИД. Проектите што веќе ги развиваме во соработка со УНДП сега очекувам и да се прошират и да добијат на дополнителен квалитет. Заедно ќе работиме на развој и примена на иновациите во животната средина, јавниот сектор како и во поттикнување и олеснување за младите за старт на сопствен бизнис,“ истакна Јован Деспотовски, директор на ФИТР и додавајќи дека само оваа година преку програмата за самовработување во чија реализација целосно е вклучен УНДП се поддржани 22 млади луѓе во креирање на стартап бизниси. Тие се дел од таканаречената ИНгрупа на бизниси со потенцијал за брз раст, а Деспотовски очекува оваа бројка следната година да биде значително поголема.

Постојаната претставничка на УНДП во Северна Македонија, Нарине Сахакиан, посочи дека ваквите партнерства се значаен придонес за поттикнување и унапредување на иновациите во државата во сите сектори од јавен интерес.

„Во рамките на овој меморандум заложбата на двете институции е да соработуваат и да ја промовираат културата на иновации при што со здружени сили ќе се поддржи технолошкиот напредок и развојот на дигиталните вештини што во иднина ќе доведат до креирање на нови работни места, економски развој и социо-економска инклузија,“ истакна Постојаната претставничка на програмата за развој на ОН во државата, Нарине Сахакиан.

Двете институции, со овој меморандум, се обврзуваат да го поддржат растот на микро, малите и средните компании преку спроведување на иновативни решенија и услуги; тесно да соработуваат со домашните претпријатија за да можат да ги остварат сопствените цели за одржлив развој заедно со развојните агенции и јавните институции; да го унапредуваат и промовираат долгорочниот развој преку технолошки подобрувања и поддршка на развојот на дигиталните вештини што пак треба да придонесат кон создавање нови работни места, како и вклучување на жените во техничките и природните науки и комерцијални проекти за да се пополнат родовите празнини на пазарот на трудот.

Дополнително, ФИТР и УНДП ќе работат на подигање на свеста за нови иновативни пристапи, технолошки подобрувања, трансфер на знаење во различни индустрии и промоција на истражувањата меѓу академскиот и приватниот сектор.