Се работи за постоечки корисник и добитник на грант од вториот повик на ФИТР (Развој на софтвер за online платформа за тргување со месо).

Овој проект всушност претсавува продолжение на првичниот проект каде што се планира најголем дел од средствата да бидат насочени за промоција на производот преку: социјалните медиуми, специјализирани настани, саеми и др облици на промоција.