Startup research

Over 70% of the startup companies in the country, need additional financial resources in the phase of business development, which they receive the greatest support from the Fund for Innovation and Technological Development, according to a survey conducted by Startup Macedonia under the support from FITD.

Анализата со која беа опфатени над 80 стартапи од Северна Македонија и повеќе од 28 организации за поддршка и инвеститори, покажува дека дури 62.7%, домашни стартапи аплицирале на повиците за кофинансирање а 60% од нив, добиле финансиска помош од ФИТР. Претставниците на компаниите посочиле и дека Фондот им помогнал да препознаат каде треба да се подобрат и таа повратна информација е главно за пронаоѓање на соодветен пазар за производот.  Целосното истражување можете да ко најдете на следниот llink.