Categories
News Активности

22 projects from young entrepreneurs with potential for rapid growth received financial support through the Self-employment Program

22 проекти од млади претприемачи со потенцијал за брз пораст добија финансиска поддршка преку Програмата за самовработување Дваесет и два проекти од млади претприемачи со потенцијал за брз пораст веќе започнаа со реализација преку Програмата за самовработување за 2019г, што ја реализира Агенцијата за вработување, во соработка со УНДП и Фондот за иновации и технолошки […]

Categories
News Активности

With the rebalance of the budget more than doubled the number of supported companies from the call for commercialization of innovations

ФИТР: Со ребаланс на буџетот повеќе од двојно зголемен бројот на поддржани компании од повикот за комерцијализација на иновации По досега рекордно големиот интерес на компаниите за финансирање преку програмата за комерцијализација на иновации на ФИТР, и бројот на квалитетни инвестициски предлог-проекти, Фондот во септември достави иницијатива за проширување на буџетот до Владата на Република […]

Categories
News Активности News

The project “Local Business Ranker” supported by FITR

Проектот „Local Business Ranker“ поддржан од ФИТР Домашната компанија „Интерактив Гејминг“ работи на спроведувањето на Проектот наречен Local Business Ranker, кој има за цел развивање алгоритам со помош на кој ќе може да ги рангираат локалните компании. „Нашето решение треба да даде одговор на прашања од типот кои се најдобри дизајнери на ентериер во Лондон, […]

Categories
Активности

Еко монитор – Иновативен систем поддржан од ФИТР кој ќе мери загадување на ниво на улица

ФИТР и ЕВН со поддршка за младите истражувачи Проектот „Еко монитор“ на македонската компанија „Инфопројект“ претставува хиперлокален систем за мониторинг на загадувањето во урбаните средини. Освен загадувањето се мерат и други метеоролошки параметри како што се осончување, радијација, соларизација правец и брзина за ветер – секаде каде што ќе се утврди дека има потреба се […]

Categories
News Активности

FITR and EVN with support for young researchers

ФИТР и ЕВН со поддршка за младите истражувачи Светилки од иднината што не се поврзани со струјно коло, а може да светат и да продуцираат постојана светлина која преку бранови ќе се пренесува и на други светилки. Оваа иновација создадена од ученици од средното училиште „Ацо Рускоски“ од Берово, наречена „Светилки на теслини бранови, наградена […]