Categories
Активности

Пари и иновативни идеи во Македонија има, фали ефикасен систем за реализација!

Пари и иновативни идеи во Македонија има, фали ефикасен систем за реализација! Промена на даночниот систем во Македонија, формирање на технолошки парк и центар за трансфер на технологија и издигнување на иновативноста на ниво на министерство, се дел од препораките кои ги дадоа учесниците на дебатата за финансирање и комецјализација на иновации во Македонија, која […]