Categories
Активности

There is money and innovative ideas in Macedonia, it lacks an efficient system for realization!

Пари и иновативни идеи во Македонија има, фали ефикасен систем за реализација! Промена на даночниот систем во Македонија, формирање на технолошки парк и центар за трансфер на технологија и издигнување на иновативноста на ниво на министерство, се дел од препораките кои ги дадоа учесниците на дебатата за финансирање и комецјализација на иновации во Македонија, која […]

Categories
Активности

Initiative for the establishment of the technology transfer office within the Fund

Иницијатива за основање на канцеларијата за трансфер на технологии во рамки на Фондот Во рамките на „Технома 2017“ се одржа трибина на тема: Комерцијалните аспекти на иновацијата и финансиските можности за поддршка на истата – Искуства во Македонија и идни стратегии за развој на иновативните бизнис концепти?, на која учествуваа директорот на Фондот за иновации […]

Categories
Активности

International Call for Selection of Members of the Committee for Approval of investments of the Fund for Innovations and Technology Development

International Call for Selection of Members of the Committee for Approval of investments of the Fund for Innovations and Technology Development Pursuance with Article 31, paragraph 3 of the Law on Innovations (Official Gazette of the Republic of Macedonia No. 79/2013, 137/2013, 41/2014, 44/2015, 6/2016, 53/2016 and 190/16), the Management Board of the Fund for […]

Categories
Активности

Almost 1.5m euros will be invested by the end of the year for innovative small and medium-sized enterprises

Речиси 1,5 милиони евра ќе се пласираат до крајот на годината за иновативните мали и средни претријатија Уште 8 милиони евра можат да искористат иновативните фирми во земјава до 2019. Средствата се обезбедени преку заем од Светска банка и треба да се пласираат преку Фонодот за иновации. Оттаму велат дека во изминативе две ипол години […]