Categories
Активности

FITR publishes a job advertisement

ФИТР објавува оглас за вработување Врз основа на член 22 став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр. 27/14, 199/14 и 27/16), а во согласност со член 22 и 23 од Законот за работните односи (Сл. Весник на РМ бр. 62/05… 27/16), ) Фондот за иновации и технолошки развој […]

Categories
Активности

Erasmus for young entrepreneurs

Еразмус за млади претприемачи Еразмус за млади претприемачи е програма за прекугранична размена која им дава можност на новите претприемачи да учат од искусните претприемачи кои водат мали и средни бизниси опфатени со Програмата. Новите претприемачи преку престој (од 1 до 6 месеци) кај претприемачи-домаќини се стекнуваат со знење и искуства неопхдни за водење на […]

Categories
Активности

Practical workshop for preparation of project proposals for the instruments of the Fund for Innovation and Technological Development

Практична работилница за подготовка на предлог проекти за инструментите на Фондот за иновации и технолошки развој Аплицирајте најдоцна до 22 март за да бидете дел од дводневната практична работилница со цел подобра подготовка на предлог проекти . Работилницата е наменета за претпријатија кои што веќе имаат подготвено нацрт проект за инструментите: кофинансирани грантови за новоосновани […]