Дополнително финансирање за корисници

Фондот за иновации и технолошки развој и Стопанска Банка АД Скопје потпишаа Меморандумот за соработка кој има за цел олеснет пристап до финансирање за стартап компании но и за сите микро, мали и средни претпријатија.

Пакетот на банката нуди основна и наменска трансакциска сметка за вршење плаќања во домашниот платен промет без надомест за отвaрање на сметка, дозволено пречекорување на денарска сметка со минимална провизија за одобрување, пристап на Е-banking и М-banking сервиси и повластени провизии за трансакции преку Е-banking сервисот до 70% пониски од оние на шалтер, VISA бизнис картичка без надомест за годишна членарина за првата година од користењето. Дополнително и кредитни линии, краткорочни и среднорочни кредити за финансирање на обртен капитал, долгорочни кредити за финансирање на инвестиции со промотивни услови како и дедициран советник за бизнис клиенти.

Повеќе информации за пакетот.

 Контакт лице: Г-дин Дејан Крстевски

E-mail: Dejan.Krstevski@stb.com.mk

телефон: +38970349508

 

ФИТР и Шпаркасе Банка Македонија потпишаа Меморандум за соработка, со кој ќе се овозможи поголема промоција и достапност до „Чекор по чекор“ програмата, со која домашните стартапи ќе можат да добијат различни пакети за финансиска, едукативна и менторска поддршка.

Преку програмата „Чекор по чекор“, стартапите кои ќе аплицираат за кофинансирани грантови на јавните повици на ФИТР, ќе имаат можност да го обезбедат сопственото учество по поповолни услови. Компаниите кои работат не повеќе од 12 месеци ќе можат да обезбедат кредит до 10.000 евра, додека стартапите кои постојат до 3 години ќе можат да добијат кредит во максимален износ од 25.000 евра. На корисниците на кои ќе им биде одобрен кредит, ќе им биде доделен ментор врз основа на нивните потреби и кој во период од една година ќе ги советува за развојот на нивното работење.

Повеќе информации за програмата „Чекор по чекор

Контакт лице: Владимир Кечовски

E-mail: vladimir.kecovski@sparkasse.mk

Tелефон: +38978495824

Фондот за иновации и технолошки развој и УНИБанка потпишаа Меморандум за меѓусебна соработка, со кој се отвораат нови можности за финансирање и олеснување на пристапот до финансиски средства за микро, малите и средни претпријатија. Најголем дел од поволностите ќе бидат обезбедени за старт-ап компании.

Од соработката,  бенефит ќе имаат компаниите- апликанти за кофинансирани грантови на ФИТР, за кои банката би обезбедила дополнителна финансиска поддршка во делот на сопствено кофинансирање преку поповолни услови од редовните. Олеснување ќе добијат и компаниите кои аплицирале но не им било одобрено кофинансирање од Фондот.

Пакетот „УНИ Иновација” вклучува: 6 месеци без надомест електронско банкарство со уникатни бизнис Е-пакети, наменска сметка  без надомест за одржување за првите 6 месеци, услуга „Мој Банкар” без надомест, како и маркетинг поддршка преку канали на банката. Имено, за сите корисници преку овој пакет, ќе бидат обезбедени бесплатни промотивни активности.

Повеќе информации за бизнис пакетот  на следниот линк:  https://unibank.mk/mk/news/60aca2e2131ccb00179d46be

Контакт:

email: uniinovacija@unibank.com.mk

Тел:  02/ 3 204 323 или  02/ 3 111 111

ФИТР и НЛБ Банка потпишаа Меморандум за соработка, чија главна цел е олеснување на пристапот до финансиски средства за микро, мали и средни претпријатија, вклучувајќи ги и старт-ап компаниите. Имено на компаниите- апликанти за кофинансирани грантови на ФИТР, преку различни кредитни продукти, банката ќе им обезбеди дополнителна финансиска поддршка во делот на сопствено кофинансирање преку поволни кредитни линии.

Повеќе информации за пакетот услуги . 

Експозитура

Кредитирање правни лица

  

 

 

Контакт број

Email

Ск-Дирекција

Виктор Мургоски

075/495-852

v.murgoski@nlb.mk

Ск-Дирекција

Гордан Ѓурчиновски

075/953-555

g.gjurcinovski@nlb.mk

Ск-Карпош 3

Александар Трајковски

078/215-096

a.trajkovski@nlb.mk

Ск-Карпош 3

Михаил Огненовски

078/495-851

m.ognenovski@nlb.mk

Ск-Дирекција

Марко Данилов

070/317-836

m.danilov@nlb.mk

Ск-Чаир

Владимир Тодоровски

078/752-850

v.todorovski@nlb.mk

Ск-Чаир

Милош Јаќимовиќ

075/345-540

m.jakjimovikj@nlb.mk

Ск-Ново Лисиче

Кристијан Неделкоски

075/328-402

k.nedelkoski@nlb.mk

Ск-Ново Лисиче

Иван Тренески

071/219-966

i.treneski@nlb.mk

Ск-Илинден

Кристијан Василевски

075/477-323

k.vasilevski@nlb.mk

Ск-Автокоманда

Андреј Илиевски

075/416-506

a.ilievski@nlb.mk

Куманово

Бојана Тушевска

071/308-222

b.tushevska@nlb.mk

Струмица

Миле Коцев

078/321-383

m.kocev@nlb.mk

Прилеп

Сашко Антовски

077/535-500

s.antovski@nlb.mk

Прилеп

Mенде Филипоски

071/381-638

m.filiposki@nlb.mk

Битола

Петар Петров

078/495-843

p.petrov@nlb.mk

Битола

Дијана Стошиќ

075/296-454

d.stoshikj@nlb.mk

Гевгелија

Марија Урдинова

078/495-849

m.urdinova@nlb.mk

Штип

Александар Величков

078/495-857

a.velickov@nlb.mk

Велес

Дејан Стефанов

078/495-842

d.stefanov@nlb.mk

Кочани

Горанчо Илиевски

078/495-840

goranco.ilievski@nlb.mk

Радовиш

Миланчо Гинов

078/495-850

m.ginov@nlb.mk

Неготино

Илија Мојсов

072/208-603

i.mojsov@nlb.mk

Охрид

Димитар Голабоски

078/212-543

d.golaboski@nlb.mk

Кичево

Христијан Костевски

045/224-463

h.kostevski@nlb.mk

Тетово

Анита Симовски

078/495-846

a.simovski@nlb.mk

Гостивар

Ардит Шаќири

078/495-848

a.sakiri@nlb.mk

 

ФИТР и Силк Роуд Банка АД Скопје потпишаа Меморандум за соработка, со цел олеснет и зголемен пристап до финансиски средства и банкарски производи и услуги, за најиновативните домашни компании. Банката преку пакетот на производи „Bizz Up“, креиран со поддршка од Европската унија и Европскиот Инвестициски Фонд прекугарантната шема EaSI, овозможува финансирање на микро и мали претпријатија, компании во фаза на развој и стартап компании. На компаниите на располагање им стојат различни производи и услуги, како дозволено пречекорување на сметка, кредити за обртни средства и инвестициски кредити, со привилегирани пониски каматни стапки од редовните.

Повеќе информации за пакетот.

Контакт лице: Љиљана Андонов

email: landonov@silkroadbank.com.mk

Тел: 02/3289 553

Фондот за иновации и технолошки развој и ПроКредит Банка потпишаа Меморандум за меѓусебна соработка со која микро, малите и средните претпријатија ќе добијат олеснет пристап до финансиски средства. Преку новиот пакет на банката најголем број услуги ќе бидат обезбедени за стартап компаниите.

Главната придобивка е за компаниите- апликанти за кофинансирани грантови на ФИТР, за кои банката ќе обезбеди дополнителна финансиска поддршка во делот на сопствено кофинансирање преку поповолни каматни стапки од редовните. Олеснување ќе добијат и компаниите кои аплицирале но не им било одобрено кофинансирање од Фондот.

Повеќе информации за пакетот

Контакт лице: Биљана Мишиќ

е-mail: Biljana.Tasevska@procredit-group.com

Тел: +38971373671