100
КОФИНАНСИРАНИ ПРОЕКТИ
30
милиони евра ИНВЕСТИЦИИ
30
ПОДДРЖАНИ училишни проекти
350
УЧЕНИЦИ И МЕНТОРИ
Calls

Предизвик за воспоставување на лабаратории за производство FAB LABS „МЛАДИТЕ СОЗДАВААТ“

Предизивик за воспоставување на лабаратории за производство FAB LABS „Младите Создаваат“ Врз основа на Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување

Прочитај повеќе »
Previous
Next

По повод 7-ми април, Светскиот ден на здравјето, им одаваме почит на здравствените работници кои деноноќно работат за здравјето на сите нас, особено во услови на пандемија. ФИТР досега поддржа 43 проекти во сектор здравство и истражување во медицината, со доделени над 2 милиони евра на проекти од овој сектор

 

Формулар за поплаки

ФИТР Истражување

Важно известување од ФИТР

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Мисија и цели

Мисијата на Фондот за иновации и технолошки развој е поттикнување и поддршка на иновациската дејност во микро, малите и средните претпријатија за остварување забрзан технолошки развој, базиран на трансфер на знаење, на истражување за развој и на иновации што придонесуваат за создавање нови работни места и за економски раст и развој, истовремено подобрувајќи ја бизнис-околината за развој на конкурентските способности на компаниите.

НАСТАНИ