Categories
Активности

Оглас за вработување во ФИТР

Оглас за вработување во ФИТР Врз основа на член 22 став 8 од Законот за вработените во јавниот сектор (Сл. весник на РМ бр. 27/14 и 199/14), а во согласност со член 22 и 23 од Законот за работните односи (Сл. Весник на РМ бр. 62/05…129/15) Фондот за иновации и технолошки развој објавува     […]