Categories
Активности

www.konkurentnost.mk

www.konkurentnost.mk Министерството за економија ги известува заинтересираните иноватори за надоместување на дел од трошоците за поддршка на патенти, дека рокот за аплицирање по објавениот ЈАВЕН ПОВИК за поддршка на патенти објавен на 10.01.2015 година, се продолжува до 31.08.2015 година.Соопштение