Categories
Активности

Оглас за вработување-ФИТР

Оглас за вработување-ФИТР Врз основа на член 22 и 23 од Законот за работните односи пречистен текст (Сл. весник на РМ 145/14 ) Фондот за иновации и технолошки развој распишува ОГЛAС за следните 2 работни места: 1. Еден „Помошник раководител на сектор“ во Секторот за општи и правни работи и финансии. Помошник раководителот ја раководи работата на […]