Categories
Активности

Оглас за вработување-ФИТР

Оглас за вработување-ФИТР Фонд за иновации и технолошки развој Фондот за иновации и технолошки развој има за цел промовирање и поттикнување на иновациска дејност, подобрување на пристапот до финансиски услуги за иновации, развивање на инфраструктура за иновации и технолошки развој и развој на партнерства помеѓу универзитетите, истражувачките центри и приватниот сектор во Република Македонија. Фондот […]