ФИТР денес беше домаќин на настанот „Rise Demo Day”, во организација на Regional Youth Cooperation Office – RYCO

ФИТР денес беше домаќин на настанот „Rise Demo Day”, во организација на Regional Youth Cooperation Office – RYCO, преку која се поддржуваат младите креатори на промени во развојот на нивните влијателни идеи во одржливи бизниси.
Младите и идни претприемачи денеска презентираа нови, иновативни модели за решавање на социјални предизвици и покажаа дека тие сакаат предизвик, сакаат да истражуваат и да работат на изнаоѓање на креативни решенија.
ФИТР за првпат инвестираше во развојот на социјалното претприемништвото и за првпат понудивме решенија за некои од клучните предизвици со кои се соочува социјалното претприемништво во земјата. Вкупно шест компании кои беа поддржани преку „Предизвикот за социјално претприемништво” веќе работат на развој на своите иновативни решенија.