Студентите од Унивезитетот во Тетово се запознаа со работата на ФИТР

Во просториите на Фондот денес на гости ни беа студентите од Универзитетот во Тетово, катедрата по Географија, предводени од Проф. Др. Ресул Хамити и Проф. Др. Мерибе Мустафи.

ДФИТР Фестим Халили со тимот на Фондот на студентите им ги преставија инструментите на поддршка, начинот и процесите на аплицирање. Фондот и годинава планира поддршка на младите креативци низ серија активности.