Студентите од Меѓународниот Балкански Универзитет, отсек Компјутерско инженерство на посета во ФИТР

Младите поседуваат неверојатен креативен и иновативен потенцијал, потребно е само да им дадеме шанса и да им ги отвориме вратите!Студентите од Меѓународниот Балкански Универзитет, отсек Компјутерско инженерство ни беа на посета во ФИТР, со кои имавме одлична дискусија за тоа како младите можат да се вклучат во развојот на нови бизниси и иновации.
ФИТР дава поддршка на младите, со цел да создаде услови нивниот потенцијал да го развиваат тука, од нашата земја.