Продолжување на соработката помеѓу ФИТР и NASA Space Apps Challenge Skopje

Поддржување на претприемачкиот мајндсет и поттикнување на иновативни проекти од младите претприемачи, беше темата на состанокот на кој #ДФИТР Festim Halili  го одржа со претставниците на @NASA Space Apps Challenge Skopje: г-дин Владимир Бидиков, г-ѓа Зорица Масникоса Поп-Трајкова од NASA Space Apps Challenge Струмица.

Во рамките на состанокот се дискутираше за продолжување на поддршката на ФИТР за NASA Space Apps Challenge хакатоните во С. Македонија на локациите во Скопје и Струмица, како и можноста за проширување на активностите во други клучни општини и вклучување на учесници од училишта на национално ниво.

На средбата присуствуваше и Мартина Димоска која ги води NASA Space Apps Challenge Mountain View, Silicon Valley, California и NASA Space Apps Challenge Cleveland, Ohio, чија поддршка ќе овозможи учесниците да имаат пристап до NASA Ames и NASA Glenn истражувачките центри, за време на одвивањето на хакатонот. Заедничката цел е јасна, а тоа е: интегрирање на сите иновативни проекти произлезени од учесниците и нивна реализација со цел да се носат позитивни промени во нашето општество.