Програма за поддршка преку „Проект за развој на вештини и поддршка на иновации“ финансиран преку заем од Светската Банкa