Национална AI стратегија

Како резултат на глобалните трендови во дигитализацијата, на иницијатива на Фондот за иноваци и технолошки развој, во септември 2021 година, беше формирана работна група чија цел е креирање на првата Национална стратегија за вештачка интелигенција во државата. Во работната група се вклучени домашни експерти но и успешни Македонци кои се глобално признаени професионалци од оваа област и работат во светски познати компании и универзитети. Националната стратегија за вештачка интелигенција, ќе им даде шанса на многу домашни, иновативни стартап компании да ги реализираат своите идеи и проекти, соодветно образование како и пристап до современа опрема.

Работната група е во следниот состав:

 • Татјана Митевска, претставник од приватен сектор (Аспиегел СЕ)
 • Илија Лалковски, претставник од приватен сектор (Веб Фактори)
 • Јасмина Мајстороска, претставник од јавен сектор (Министерство за економија)
 • Никица Кусиникова, член и Виктор Мирчевски, заменик член – претставници од невладин сектор (Здружение Конект)
 • Ѓoрѓи Маџаров, претставник на ИКТ индустријата (МАСИТ)
 • Бардил Јашари, претставник од невладин сектор (Фондација Метаморфозис)
 • Ангел Џеков, член и Петар Фидановски, заменик член – претставници од јавен сектор (MИОА)
 • Светлана Кордумова, претставник од приватен сектор (Пиксајл)
 • Христијан Ѓорески, претставник од академска заедница (ФЕИТ)
 • Петре Ламески, претставник од академска заедница (ФИНКИ)
 • Андреј Дамески, претставник од приватен сектор       
 • Филип Петровски, претставник од приватен сектор (Дата мастерс)