Затворени повици

Информирајте се за затворените јавни повици и поддржаните проекти.

Јавен конкурс за инструмент за поддршка: Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации

Јавен конкурс за инструмент за поддршка: Ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации Врз основа на член 25 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр....

Дознај повеќе

Дигитализација на картотеките при Институтот за македонски јазик “Крсте Мисирков”

Дигитализација на картотеките при Институтот за македонски јазик “Крсте Мисирков” Врз основа на член 27 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15,...

Дознај повеќе

Јавен повик за дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција / дигитален асистент базиран на АИ

Јавен повик за дигитален асистент базиран на вештачка интелигенција / дигитален асистент базиран на АИ / за потребите на програмите за државна помош на Владата на Република Северна Македонија реализирани...

Дознај повеќе

„ХАКАТОН: Е-ЗДРАВСТВО“

„ХАКАТОН: Е-ЗДРАВСТВО“ Е-решенија за подобро здравје со ФИТР и Рош Врз основа на член 27 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15,...

Дознај повеќе

ПРЕДИЗВИК ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО FAB LABS „МЛАДИТЕ СОЗДАВААТ“

ПРЕДИЗВИК ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО FAB LABS „МЛАДИТЕ СОЗДАВААТ“ Врз основа на Правилата за организирање и спроведување на натпревари и предизвици за поттикнување на иновативноста во приоритетните области...

Дознај повеќе