Затворени повици

Информирајте се за затворените јавни повици и поддржаните проекти.

Јавен конкурс за ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации по редовна постапкаови за

Јавен конкурс за ко-финансирани грантови за комерцијализација на иновации по редовна постапка Врз основа на член 25 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр....

Дознај повеќе

Јавен конкурс по редовна постапка за Кофинанисрани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“и „спин-оф“5

Јавен конкурс по редовна постапка за Кофинанисрани грантови за новоосновани трговски друштва „старт-ап“и „спин-оф“ 5 Врз основа на  член 25 став 4 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на...

Дознај повеќе

Јавен конкурс за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст

Јавен конкурс за кофинансирани грантови за технолошки развој за забрзан економски раст по редовна постапка Врз основа на член 25 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“бр....

Дознај повеќе

Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта “Предизвик за млади

Јавен повик за финансирање на истражувачки проекти во основните и средните училишта “Предизвик за млади истражувачи 5 – ЗЕЛЕНИ ПРОЕКТИ” Врз основа на Правилата за организирање и спроведување на натпревари или...

Дознај повеќе

Предизвик за воспоставување лаборатории за истражување, креирање и иновативност „МАKERSPACE“

Предизвик за воспоставување лаборатории за истражување, креирање и иновативност „МАKERSPACE“ Почитувани потенцијални апликанти,Ве известуваме дека е направен технички превид во образецот на документот „Буџет на проектот“ за повикот „Предизвик за...

Дознај повеќе