ДФИТР Фестим Халили дел од конференцијата наменета за паметна специјализација, организирана од Европската Комисија

ДФИТР Фестим Халили беше дел од панел дискусијата „Implementation of Smart Specialisation in the EU Enlargement Region – Sharing experiences, achievements and challenges” во рамките на интернационалната конференцијата “Implementing the Western Balkan Agenda on Innovation, Research, Education, Culture, Youth and Sport – Support to Smart Specialization in the Western Balkans and Turkey” во организација на Европската Комисија.

Подготовката и имплементацијата на стратегија за паметна специјализација е од суштинско значење за создавање на одржлив развој на земјата и поголем просперитет на граѓаните на Република Северна Македонија.

Во своето обраќање, Халили истакна дека “се надеваме дека паметната специјализација ќе создаде насока и платформа каде што ќе можеме да дизајнираме нови мерки за поддршка во циклусот на иновации. Неопходен е премин кон сеопфатен и колаборативен иновативен екосистем, во кој сите актери создаваат синергија и работат заедно кон заедничка развојна цел”.